INSPE
KONTAKT

Adresa:

Zagreb, Vidrićeva 40

Tel./fax:

+385 1 2320144, +385 1 2435442

E-mail:

inspe@inspe.hr

INSPE
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMATIZACIJU

Adresa:

Zagreb, Vidrićeva 40

Tel./fax:

+385 1 2320144, +385 1 2435442

MB/Porezni broj:

1864068

MBS:

080498189

Žiro-račun:

2484008 -1102581717
kod Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb

Datum osnivanja:

24.08.2004.
(c) INSPE d.o.o. 2007