BEE
OSNOVNE ZNAČAJKE

Business Events Engine (BEE) - u slobodnom prijevodu "Sustav upravljanja poslovnim događajima" je aplikacijski sustav za vođenje poslovanja i poslovnih evidencija poduzeća. Iako BEE osigurava zaokruženi sustav računovodstvenih evidencija, nije računovodstveno orijentiran. Naglasak je na obavljanju poslova tj. podršci poslovnim funkcijama (prodaji, nabavi, financijama) a računovodstvo je "u pozadini". BEE daje podršku za osnovne grupe poslova: naručivanje s planiranjem zaliha, robno poslovanje, ugovori, fakturiranje, ulazni računi, bankovna plaćanja, blagajna, plaće, osnovna sredstva. Računovodstvene evidencije (saldakonti, glavna knjiga, knjiga IRA-URA, knjiga primitaka i izdataka za obrtnike, knjiga blagajne) su rezultat obrade poslovnih događaja u navedenim grupama poslova.

BEE je višekorisnički (client-server) sustav u Windows okruženju za vođenje jednog ili više poduzeća. U BEE se istovremeno može voditi poslovanje poduzeća, obrtnika, udruga - primjenom istih dokumenata i poslovnih događaja, što je osobito pogodno za knjigovodstvene servise. S obzirom da se u BEE ne "knjiži" već se evidentiraju poslovni događaji, devedeset posto dokumenata mogu obraditi radnici s vrlo malim ili čak nikakvim znanjem računovodstva. Sustav automatskog knjiženja (klase, dokumenti, poslovni događaji) korisnik može prilagoditi svojim potrebama i otvarati neograničeni broj novih dokumenata i poslovnih događaja.

S obzirom da su dokumenti automatski proknjiženi u svim analitičkim i sintetičkim evidencijama odmah nakon što su uneseni, BEE osigurava dnevnu bruto bilancu kao podlogu za upravljanje i poslovno odlučivanje. U BEE postoji veliki broj standardnih komercijalnih i računovodstvenih izvještaja. Svi izvještaji se mogu eksportirati u Excel ili u PDF format. Zahvaljujući tome, fakture ili otvorene stavke mogu se, primjerice, slati partnerima putem E-maila.

BEE je rezultat dugogodišnjeg iskustva u vođenju poslovnih knjiga za poduzeća, obrtnike i udruge. U tom smislu, BEE nije samo program već i know-how - potpun i razrađen sustav vođenja poslovnih evidencija u skladu s propisima, dobrom poslovnom praksom i računovodstvenim standardima.

(c) INSPE d.o.o. 2007